Anupama Gunambudhi


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
anupamaguNaambudhiyanininnunaera nammi-
yanusarin_china vaaDanaithi (anupama)

Anupallavi
munupakayaeyunnaavu; manupathi! vraasi mae-
manupamaakaevaru vinumaadayaraani (anupama)

Charanam 1
janaka jaamaathavai janakajaa maathavai
janaka jaalamu chaalunu chaalunu, haree!
(anupama)
Charanam 2
kanakapaTadhara nannu kanakapaTa maela?
thanu kanakapaThanamu saethugaani booni
(anupama)
Charanam 3
kalaloanu neevae sakalaloakana!
koakalu loakuvaganichchigaachinadi vini
(anupama)

Charanam 4
raajakula kalaSaabdhi raaja! surapaala!
gajaraajarakshaka! thyaagaraajavinutha!
(anupama)

പല്ലവി
അനുപമഗുണാംബുധിയനിനിന്നുനേര നമ്മി-
യനുസരിൻചിന വാഡനൈതി (അനുപമ)

അനുപല്ലവി
മുനുപകയേയുന്നാവു; മനുപതി! വ്രാസി മേ-
മനുപമാകേവരു വിനുമാദയരാനി (അനുപമ)

ചരണം 1
ജനക ജാമാതവൈ ജനകജാ മാതവൈ
ജനക ജാലമു ചാലുനു ചാലുനു, ഹരീ!
(അനുപമ)

ചരണം 2
കനകപടധര നന്നു കനകപട മേല?
തനു കനകപഠനമു സേതുഗാനി ബൂനി
(അനുപമ)

ചരണം 3
കലലോനു നീവേ സകലലോകന!
കോകലു ലോകുവഗനിച്ചിഗാചിനദി വിനി
(അനുപമ)

ചരണം 4
രാജകുല കലശാബ്ധി രാജ! സുരപാല!
ഗജരാജരക്ഷക! ത്യാഗരാജവിനുത!
(അനുപമ)

Coming soon
Coming soon