Bhajare Gopalam


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
bhajarae goapaalam, maanasa
bhajarae goapaalam

Anupallavi
bhajagoapaalam bhajithakuchaelam
thrijaganmoolam dithisuthakaaram (bhajarae)

Charanam
aagamasaaram yoagavichaaram
bhoagaSareeram bhuvanaadhaaram
nathamandaaram nandakiSoaram
hatha chaaNooram hamsa vihaaram (bhajarae)

പല്ലവി
ഭജരേ ഗോപാലം, മാനസ
ഭജരേ ഗോപാലം

അനുപല്ലവി
ഭജഗോപാലം ഭജിതകുചേലം
ത്രിജഗന്മൂലം ദിതിസുതകാരം (ഭജരേ)

ചരണം
ആഗമസാരം യോഗവിചാരം
ഭോഗശരീരം ഭുവനാധാരം
നതമന്ദാരം നന്ദകിശോരം
ഹത ചാണൂരം ഹംസ വിഹാരം (ഭജരേ)

Coming soon
Oh mind worship lord Gopala! The one who is worshiped by Kuchela! Hey mind worship the one who assimilates all vedas, the supreme being of earth and the one worshiped with the flowers of heaven. Hey mind worship the one who killed Chanura.