Birana Varalichi


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
biraana varaalichchi broavumu ninu naera
nammithi

Anupallavi
puraari manoahariNee Sree kaamaakshi (biraana)

Charanam 1
thaamasamu saeyakae neevu karuNaanidhi gaadaa
paraamukhamikanaela vinu saroajamukhi (biraana)

Charanam 2
kaamithaarthha phaladaayaki daevi natha
kal_palathikaa puraaNi madhura vaaNi
Sivuniki raaNee (biraana)

Charanam 3
SyaamakRshNa soadari gauri paramaeSwari
girijaa anaathharakshaNambu salupaga raavae (biraana)

പല്ലവി
ബിരാന വരാലിച്ചി ബ്രോവുമു നിനു നേര
നമ്മിതി

അനുപല്ലവി
പുരാരി മനോഹരിണീ ശ്രീ കാമാക്ഷി (ബിരാന)

ചരണം 1
താമസമു സേയകേ നീവു കരുണാനിധി ഗാദാ
പരാമുഖമികനേല വിനു സരോജമുഖി (ബിരാന)

ചരണം 2
കാമിതാർഥ ഫലദായകി ദേവി നത
കൽപലതികാ പുരാണി മധുര വാണി
ശിവുനികി രാണീ (ബിരാന)

ചരണം 3
ശ്യാമകൃഷ്ണ സോദരി ഗൗരി പരമേശ്വരി
ഗിരിജാ അനാഥരക്ഷണംബു സലുപഗ രാവേ (ബിരാന)

Coming soon
Hey Devi! The one who imparts happiness to Lord paramasiva! Please take care of this devotee who has dedicated all his faith in you. Hey Nalinakshi(lotus like eyed)! Why are you treating me like a stranger and hesitating to hear me? You are known as the most merciful and famous for your generosity in giving out boons to your devotees. Then why you hesitate to bless me? Hey Gouri! Madhurabhaashini(the one who talks sweetly)! Please come to save this orphan and relieve me from all misfortunes.