Brochevarevarura


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
broachaevaarevaruraa ninuvina
raghuvarananu broachaevaarevaruraa

Anupallavi
nee charaNaambujamula nae viDajaala
karuNaalavaala (broachaevaa)

Charanam 1
oa chathuraananaadi vanditha neeku paraakaelanayyaa
nee charithamu pogaDalaeni naa
chinthatheerchi varamulich_chi vaegamae (broachaevaa)

Charanam 2
seethaapathae naapai neekabhimaanamu laedaa
vaathaathmajaarchitha paadaa
naa moralanu vinaraadaa
bhaasuramuga kari raajunu broachina
vaasudaevuDavu neevu kadaa (broachaevaa)

പല്ലവി
ബ്രോചേവാരെവരുരാ നിനുവിന
രഘുവരനനു ബ്രോചേവാരെവരുരാ

അനുപല്ലവി
നീ ചരണാംബുജമുല നേ വിഡജാല
കരുണാലവാല (ബ്രോചേവാ)

ചരണം 1
ഓ ചതുരാനനാദി വന്ദിത നീകു പരാകേലനയ്യാ
നീ ചരിതമു പൊഗഡലേനി നാ
ചിന്തതീർചി വരമുലിച്ചി വേഗമേ (ബ്രോചേവാ)

ചരണം 2
സീതാപതേ നാപൈ നീകഭിമാനമു ലേദാ
വാതാത്മജാർചിത പാദാ
നാ മൊരലനു വിനരാദാ
ഭാസുരമുഗ കരി രാജുനു ബ്രോചിന
വാസുദേവുഡവു നീവു കദാ (ബ്രോചേവാ)

Coming soon
Hey Raghuvara! Who else is there to save me! Hey Karunanidhe (merciful)! How can I leave your holy feet? Hey Deva! The one adored by Lord Brahma and all great men, why are you staying away from me? If you have decided to depart from me, I will be in trouble. It is true that the flaws in my ability to manifest has affected in presentation of your story. Oh God! If you have a little affection towards me please protect me by taking away all my fears. Hey God! The one adored by Hanuman, please save me like you saved Gajendra.