Devadi Deva


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
daevaadi daeva Sree vaasudaeva kaavumayya nannu
karuNaalavaala (daevaadi)

Anupallavi
ii vaeLa naa yaaru Sathruvulanu neevae
paaradroali nijabhaktha jaesi (daevaadi)

Charanam
nae jaesina poojaa phalamoa naa poorva puNya phalamoa
Sree jaanakeeSa ii janma michchi nannu dhanyuniga
bhuvi jaesithivi (daevaadi)

പല്ലവി
ദേവാദി ദേവ ശ്രീ വാസുദേവ കാവുമയ്യ നന്നു
കരുണാലവാല (ദേവാദി)

അനുപല്ലവി
ഈ വേള നാ യാരു ശത്രുവുലനു നീവേ
പാരദ്രോലി നിജഭക്ത ജേസി (ദേവാദി)

ചരണം
നേ ജേസിന പൂജാ ഫലമോ നാ പൂർവ പുണ്യ ഫലമോ
ശ്രീ ജാനകീശ ഈ ജന്മ മിച്ചി നന്നു ധന്യുനിഗ
ഭുവി ജേസിതിവി (ദേവാദി)

Coming soon
Hey Sree Vasudeva! Merciful! Please protect me. I found my shelter in you so you have to protect me from all enemies. Hey, beloved of Janaki! I am gratified by the life you have given me for the ritual prayers I had done or as the result of virtuous deed done by my antecedents.