Jmuna Kinare


EnglishMalayalamOriginalMeaning
1
jamunaakinaarae pyaarae kadam thar moahan~
baasuree bajaave sakhi kunJbhavan~ mae

2
moarapinchh~gaLaemaalaa makaraakRtha kuNDal~
makuTaadika bhooshaNa Subhaadaeth than~mae

3
padmanaabha deenabandhu maerae thaap haaroa
prabhugoapinaathh giridhar~
raajoa maere manamae

1
ജമുനാകിനാരേ പ്യാരേ കദം തർ മോഹന്‌
ബാസുരീ ബജാവെ സഖി കുഞ്ജ്ഭവന്‌ മേ

2
മോരപിഞ്ഛ്‌ഗളേമാലാ മകരാകൃത കുണ്ഡല്‌
മകുടാദിക ഭൂഷണ ശുഭാദേത് തന്‌മേ

3
പദ്മനാഭ ദീനബന്ധു മേരേ താപ് ഹാരോ
പ്രഭുഗോപിനാഥ് ഗിരിധര്‌
രാജോ മേരെ മനമേ

Coming soon
Oh dear friend, look at that bower, our dearest, the most handsome lord Krishna is playing the flute. He is glowing with the peacock feather on his head and all other ornaments. Oh lord Mahavishnu! The friend of the poor, please take away all my grief. And let lord Giridhar be in my heart.