Manasuloni


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
manasuloni marmamunu delusuko
maana rakshaka marakathaanGa! naa (manasu)

Anupallavi
inakulaaptha neeve gaani verevaru leru;
aanandahRdaya (manasu)

Charanam
munupu praema galadorava, sadaa chanavu
nelinadi goppagaadayaa;
kanikarambutho neevela naa karamu
bhaTTu thyaagaraajavinutha! (manasu)

പല്ലവി
മനസുലൊനി മർമമുനു ദെലുസുകൊ
മാന രക്ഷക മരകതാങ്ഗ! നാ (മനസു)

അനുപല്ലവി
ഇനകുലാപ്ത നീവെ ഗാനി വെരെവരു ലെരു;
ആനന്ദഹൃദയ (മനസു)

ചരണം
മുനുപു പ്രേമ ഗലദൊരവ, സദാ ചനവു
നെലിനദി ഗൊപ്പഗാദയാ;
കനികരംബുതൊ നീവെല നാ കരമു
ഭട്ടു ത്യാഗരാജവിനുത! (മനസു)

Coming soon
Oh god! The one with body having greenish hue. Please listen to my wishes. You are the one protects his devotee from torment and insult. You are the only refuge I have. Oh God! The one imparts joy and blessings! You have protected many of your devotees before, now I need you the most. Won’t you be kind enough to lift me up from all my sufferings and protect me?