Marugelara


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
marugaelaraa? oa raaghavaa! (marugaelara)

Anupallavi
marugaela? charaachara roopa! paraathpara! soorya
sudhaakara loachana! (marugaelara)

Charanam
anni nivanuchu nantharamgamuna dinnaga vedaki
thelisikoNdinaya
ninnegaani madi nennajaala norula nannu
broavavayyaa thyaagaraajanutha (marugaelara)

പല്ലവി
മരുഗേലരാ? ഓ രാഘവാ! (മരുഗേലര)

അനുപല്ലവി
മരുഗേല? ചരാചര രൂപ! പരാത്പര! സൂര്യ
സുധാകര ലോചന! (മരുഗേലര)

ചരണം
അന്നി നിവനുചു നന്തരംഗമുന ദിന്നഗ വെദകി
തെലിസികൊണ്ടിനയ
നിന്നെഗാനി മദി നെന്നജാല നൊരുല നന്നു
ബ്രോവവയ്യാ ത്യാഗരാജനുത (മരുഗേലര)

Coming soon
Coming soon