Narasimha Nanu


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
narasimhaa nanu broava vae Sreelakshmee (narasimhaa)

Anupallavi
koramaalina narula goniyaaDanu
naenu parama paavana naapaali Sreelakshmee (narasimhaa)

Charanam
neejapamu nee smaraNa, neepada pooja,
nee vaari chelimi yosagi
raajigaa daya chaeyu thyaagaraaja sannutha! tharamu
gaadu (narasimhaa)

പല്ലവി
നരസിംഹാ നനു ബ്രോവ വേ ശ്രീലക്ഷ്മീ (നരസിംഹാ)

അനുപല്ലവി
കൊരമാലിന നരുല ഗൊനിയാഡനു
നേനു പരമ പാവന നാപാലി ശ്രീലക്ഷ്മീ (നരസിംഹാ)

ചരണം
നീജപമു നീ സ്മരണ, നീപദ പൂജ,
നീ വാരി ചെലിമി യൊസഗി
രാജിഗാ ദയ ചേയു ത്യാഗരാജ സന്നുത! തരമു
ഗാദു (നരസിംഹാ)

Coming soon
Hey Lakshminarasimha! Save me! I don’t have any habit of praising the wicked people. Please show some mercy on me. I will always be with the ones like you. I will always chant your name and worship your holy feet!