Pannagendra Shayana


EnglishMalayalamOriginalMeaning
1.Raagam:Sankaraabharanam
pannagaendra-Sayana! Sree-padmanaabha! mudaa
kaama–sanna-maanasa maamava
saarasaayathae-loachana!

2.Raagam:kaamboaji
manda-maaruthoapi mama maanasam vivaSayathi
kundakuDmaLa-radana! koapa-maaSu jahi mayi

3.Raagam:neelambari
koakilaSukaadi manJukoojithamapimaehantha
paakaSaasanavinutha! bhaathi ghoarathamam mayi

4.raagam:bhairavi
maaninee-jana haasithaa maakuru maamanyaeSa!
soonasaayakasadRSa! Soabhanaamga! dayaa-para!

5.Raagam:thoadi
yaamineesamvaeSaya thwaam kaamamavaloakayaami
koamaLaanGa vigaLithaghoarathaapaa
kshaNam thadaaneem

6.raagam:Surutti
chaaTala-bimba-sadRSa! paavana-vimalaa-dhara!
haaTakoapama-vaasana! haara-Soabhitha-kandhara!

7.Raagam: naathhanaamakriya
daevadaeva! kRpayaa mae daehi baahu
nipeeDanam
bhaavayaami bhavadeeyaa-paanGa-leelaam raamaavara!

8.Raagam:bhoopaalam
moadayaami jagadeeSa! moahana kaama-kaeLishu
saadara-marthhayae naa! saamaja-vara-gamana!

1.രാഗം:ശങ്കരാഭരണം
പന്നഗേന്ദ്ര-ശയന! ശ്രീ-പദ്മനാഭ! മുദാ
കാമ–സന്ന-മാനസ മാമവ
സാരസായതേ-ലോചന!

2.രാഗം:കാംബോജി
മന്ദ-മാരുതോപി മമ മാനസം വിവശയതി
കുന്ദകുഡ്മള-രദന! കോപ-മാശു ജഹി മയി

3.രാഗം:നീലംബരി
കോകിലശുകാദി മഞ്ജുകൂജിതമപിമേഹന്ത
പാകശാസനവിനുത! ഭാതി ഘോരതമം മയി

4.രാഗം:ഭൈരവി
മാനിനീ-ജന ഹാസിതാ മാകുരു മാമന്യേശ!
സൂനസായകസദൃശ! ശോഭനാംഗ! ദയാ-പര!

5.രാഗം:തോഡി
യാമിനീസംവേശയ ത്വാം കാമമവലോകയാമി
കോമളാങ്ഗ വിഗളിതഘോരതാപാ
ക്ഷണം തദാനീം

6.രാഗം:ശുരുട്ടി
ചാടല-ബിംബ-സദൃശ! പാവന-വിമലാ-ധര!
ഹാടകോപമ-വാസന! ഹാര-ശോഭിത-കന്ധര!

7.രാഗം: നാഥനാമക്രിയ
ദേവദേവ! കൃപയാ മേ ദേഹി ബാഹു
നിപീഡനം
ഭാവയാമി ഭവദീയാ-പാങ്ഗ-ലീലാം രാമാവര!

8.രാഗം:ഭൂപാളം
മോദയാമി ജഗദീശ! മോഹന കാമ-കേളിഷു
സാദര-മർഥയേ നാ! സാമജ-വര-ഗമന!

Coming soon
Coming soon