Pooraya Mama Kaamam

Pallavi
pooraya mama kaamam, gOpaala, pooraya mama kaamam

Anupallavi
vaaram vaaram vandanamasthu thE
vaarija daLa nayanaa, gOpaalaa

Charanam 1
manyE thwaamiha maadhava daivam
maayaa sweekRtha maanushabhaavam
dhanyeraadRtha thathwa swabhaavam
daatharam jagathaamathi vibhavam

Charanam 2
vRndaavana chara barhaavathamsa
bhaktha kunJa vana bahula vilaasa
saandraananda samudgeerNa hamsa
sanGatha kEyoora samuditha daaSha

Charanam 3
mathsya koormmaadi daSha mahithaavathaara
madanugrahakara madanagOpaala
vaathsalya paalitha vara yOgi vRnda
vara naarayaNa theerththha varddhitha mOda