Ramachandraya Mamgalam


EnglishMalayalamOriginalMeaning

raamachandraaya janakaraajajaamanoaharaaya
maamakaadheeSwaraaya mahitha mamgaLam
koasalaeSaaya mandahaasadaasapoashaNaaya
vaasavaadi vinutha sarvaraaya mamgaLam
vividharoopaaya vividha vaedaanthavaedyaaya
sumukha chiththa kaamithaaya Subhra mamgaLam
raamadaasaaya mRdulahRdayakamalavaasaaya
swaamibhadragirivaraaya Subhra mamgaLam

രാമചന്ദ്രായ ജനകരാജജാമനോഹരായ
മാമകാധീശ്വരായ മഹിത മംഗളം
കോസലേശായ മന്ദഹാസദാസപോഷണായ
വാസവാദി വിനുത സർവരായ മംഗളം
വിവിധരൂപായ വിവിധ വേദാന്തവേദ്യായ
സുമുഖ ചിത്ത കാമിതായ ശുഭ്ര മംഗളം
രാമദാസായ മൃദുലഹൃദയകമലവാസായ
സ്വാമിഭദ്രഗിരിവരായ ശുഭ്ര മംഗളം

Coming soon
I wish Sree Ramachandran, the one who stole Sita Devi’s heart all good fortune. I wish all prosperity to that God who makes his devotee happy by a single smile and the one who is adored by all deva including Indra. He is the one with most seductive face and can be seen in different appearances. He is the one who has full knowledge in all veda. My all wishes to my Lord Sreeramachandra who lives in lotus like heart of Ramadasa