Sarasa sama Dhana


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
sarasa saamadaana bhaeda daNDa chathura!
saaTi daivamevare? broavavae (sarasa)

Anupallavi
parama SaambhavaagraesaruNDaguchu
baluku raavaNuDu theliyalaeka poaye (sarasa)

Charanam
hithavumaaTalentho baagaa bal_kithivi
sathamugaa nayoadhya niththunamTivi
natha sahoadarune raaju chaesi,raaka-
hathamu jaesithivi thyaagaraajanutha!

പല്ലവി
സരസ സാമദാന ഭേദ ദണ്ഡ ചതുര!
സാടി ദൈവമെവരെ? ബ്രോവവേ (സരസ)

അനുപല്ലവി
പരമ ശാംഭവാഗ്രേസരുണ്ഡഗുചു
ബലുകു രാവണുഡു തെലിയലേക പോയെ (സരസ)

ചരണം
ഹിതവുമാടലെന്തൊ ബാഗാ ബൽകിതിവി
സതമുഗാ നയോധ്യ നിത്തുനംടിവി
നത സഹോദരുനെ രാജു ചേസി,രാക-
ഹതമു ജേസിതിവി ത്യാഗരാജനുത!

Coming soon
Coming soon