Siva Siva Siva Enaradha


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
Siva Siva Siva yanaraadaa? (Siva)

Anupallavi
bhavabhaya bhaadhala naNach~chukoaraadaa (Siva)

Charanam
kaamaadula dega koasi para bhaamala parula
dhanamula roasi
paamarathwamu yaeDabaasi, athi naemamuthoa
bilwaarchana jaesi
aagamamula nuthiyinj#~chi,bahu baagulaeni
bhaashalu chaalinj#~chi
bhaagavathuloa poashinj#~chi oari thyaagaraaja
sannuthuDani yaen_chi (Siva)

പല്ലവി
ശിവ ശിവ ശിവ യനരാദാ? (ശിവ)

അനുപല്ലവി
ഭവഭയ ഭാധല നണച്‌ചുകോരാദാ (ശിവ)

ചരണം
കാമാദുല ദെഗ കോസി പര ഭാമല പരുല
ധനമുല രോസി
പാമരത്വമു യേഡബാസി, അതി നേമമുതോ
ബില്വാർചന ജേസി
ആഗമമുല നുതിയിഞ്‌ചി,ബഹു ബാഗുലേനി
ഭാഷലു ചാലിഞ്‌ചി
ഭാഗവതുലോ പൊഷിഞ്‌ചി ഓരി ത്യാഗരാജ
സന്നുതുഡനി യേൻചി (ശിവ)

Coming soon
Oh devotees! Why can’t you chant the name of Lord Siva and hence overcome all the misery in this life? Can’t you worship Lord Siva in order to avoid the desires like anger, lust and greed? Why can’t you worship Lord Siva by chanting veda instead of wasting time by defaming others?