Sogasu Juda Tarama


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
sogasu jooDa tharamaa? nee (sogasujooDa)

Anupallavi
niganinigamanuchu kapoala yugamuchae merayu
moamu (sogasujooDa)

Charanam 1
amaraarchitha pada yugamu
abhayapradakara yugamu
kamaneeya thanu nindithakaamaa!
kaamaripunutha nee (sogasujooDa)

Charanam 2
chirunavvulu mung#gurulu mari kannulathaeTa
vara thyaagaraajavandaneeya yiTuvamTi (sogasujooDa)

പല്ലവി
സൊഗസു ജൂഡ തരമാ? നീ (സൊഗസുജൂഡ)

അനുപല്ലവി
നിഗനിനിഗമനുചു കപോല യുഗമുചേ മെരയു
മോമു (സൊഗസുജൂഡ)

ചരണം 1
അമരാർചിത പദ യുഗമു
അഭയപ്രദകര യുഗമു
കമനീയ തനു നിന്ദിതകാമാ!
കാമരിപുനുത നീ (സൊഗസുജൂഡ)

ചരണം 2
ചിരുനവ്വുലു മുങ്ഗുരുലു മരി കന്നുലതേട
വര ത്യാഗരാജവന്ദനീയ യിടുവംടി (സൊഗസുജൂഡ)

Coming soon
Coming soon