Sri Ganapathini


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
Sree gaNapathini saevim parae
Sithamaanavulaaraa (Sree)

Anupallavi
vaagaadhipaadi soopoojala chaekoani baaga
naTimpuchu vaeDalina (Sree)

Charanam
panasa-naarikaelaadi-jambu phalamoolaa ragimchi
ghanatharambuganu mahipai padamulu
ghallughallanna numchi anayamu
haricharaNayugamulanuhRdayaam
bujamunu numchi
vinayamunanu thyaagaraaja vinuthuDu
vividhagathula dhalamgumani vaeDalina (Sree)

പല്ലവി
ശ്രീ ഗണപതിനി സേവിം പരേ
ശിതമാനവുലാരാ (ശ്രീ)

അനുപല്ലവി
വാഗാധിപാദി സൂപൂജല ചേകോനി ബാഗ
നടിമ്പുചു വേഡലിന (ശ്രീ)

ചരണം
പനസ-നാരികേലാദി-ജംബു ഫലമൂലാ രഗിംചി
ഘനതരംബുഗനു മഹിപൈ പദമുലു
ഘല്ലുഘല്ലന്ന നുംചി അനയമു
ഹരിചരണയുഗമുലനുഹൃദയാം
ബുജമുനു നുംചി
വിനയമുനനു ത്യാഗരാജ വിനുതുഡു
വിവിധഗതുല ധലംഗുമനി വേഡലിന (ശ്രീ)

Coming soon
Hey all devotees! Worship lord Ganapathi who enjoys the fruits that offered to Lord Brahma and come dancing. Worship Lord Sree Ganapathi, the one who places the holy feet of lord Hari in his lotus like heart and dances joyfully and the one praised by Thyagaraja.