Sukhi Evvaro


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
sukhi yevaroa raama-naama sukhi evaroa (sukhi)

Anupallavi
sukhi evaroa sumukhi yevaroa akhila
saaramagu thaaraka naama! (sukhi)

Charanam
sathyamu dappaka sakala loakulaku bhRthyuDai
daiva bhaedamu laeka
nithyamaina suswarapu gaanamuthoa nirantharamu,
thyaagaraajanutha! (sukhi)

പല്ലവി
സുഖി യെവരോ രാമ-നാമ സുഖി എവരോ (സുഖി)

അനുപല്ലവി
സുഖി എവരോ സുമുഖി യെവരോ അഖില
സാരമഗു താരക നാമ! (സുഖി)

ചരണം
സത്യമു ദപ്പക സകല ലോകുലകു ഭൃത്യുഡൈ
ദൈവ ഭേദമു ലേക
നിത്യമൈന സുസ്വരപു ഗാനമുതോ നിരന്തരമു,
ത്യാഗരാജനുത! (സുഖി)

Coming soon
Coming soon